Cursos

CURS D'ACTUALITZACIÓ MANIPULADOR D'ALIMENTS


CURS D'ACTUALITZACIÓ MANIPULADOR D'ALIMENTS *** Per qui disposa ja del certificat, però des de fa més de 5 anys ***

(mòdul amb el reglament relatiu a la INFORMACIÓ ALIMENTARIA
FACILITADA AL CONSUMIDOR, aprovat pel Govern d'Andorra, l'any 2017)


· Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi del mòdul.
· Programa acadèmic > (baixar PDF)

· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat corresponent.

Preu 30,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'AL·LÈRGIES i INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES


CURS D'AL·LÈRGIES i INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES · Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

· Programa acadèmic > (baixar PDF)


· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat homologat pel Govern d’Andorra.

Preu 50,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per FLEQUES i PASTISSERIES


CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per FLEQUES i PASTISSERIES Nou curs de formació en higiene i seguretat alimentària específica per a FLEQUES I PASTISSERIES.
 
· Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.
· Programa acadèmic > (baixar PDF)

· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat corresponent.

Preu 80,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per CARNISSERS i SALES DE DESFER


CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per CARNISSERS i SALES DE DESFER Nou curs de formació de manipuladors d'aliments, creat especialment per CARNISSERS i SALES DE DESFER.

· Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.
· Programa acadèmic > (baixar PDF)

· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat corresponent.

Preu 80,00 €
Comprar


Llegir +

CURS DE TRACTAMENT I CONTROL DE L'AIGUA DESTINADA AL CONSUM HUMÀ


CURS DE TRACTAMENT I CONTROL DE L'AIGUA DESTINADA AL CONSUM HUMÀ · Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

· Programa acadèmic > (baixar PDF)


· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat homologat pel Govern d’Andorra.

Preu 200,00 €
Comprar


Llegir +

CURS DE CAPACITACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS


CURS DE CAPACITACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS · Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

· Programa acadèmic > (baixar PDF)


· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat corresponent.

Nota: aquest no es el curs oficial d'AGREDA (Associació de Gestors de Residus d'Andorra) que s'imparteix de forma presencial.

Preu 200,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS, nivel Bàsic


CURS D'APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS, nivel Bàsic IMPORTANT  Certificació només vàlida pel Principat d'Andorra

· La formació facilita l'obtenció del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris, imprescindible per als usuaris, aplicadors i venedors d’aquests productes.

· Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

· Presentació i continguts >
(baixar PDF)

Preu 58,00 €
Comprar


Llegir +

CURS DE TRANSPORTISTES I DISTRIBUÏDORS ALIMENTARIS


CURS DE TRANSPORTISTES I DISTRIBUÏDORS ALIMENTARIS               · Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

· Programa acadèmic > (baixar PDF)


· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat homologat pel Govern d’Andorra.

Preu 50,00 €
Comprar


Llegir +

CURS BÀSIC OPERARI DE NETEJA


CURS BÀSIC OPERARI DE NETEJA Dirigit a: Tota persona que desenvolupi o vulgui desenvolupar
la seva activitat professional en el sector de la neteja en tota
classe d’edificis, locals, centres o institucions, del sector públic o privat.

· Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.
· Programa acadèmic > (baixar PDF)

· El preu inclou tota la documentació, el dret a examinar-se i el certificat corresponent.

Nota: aquest no es el curs oficial d'AENA (Associació d'Empreses de Neteja d'Andorra) que s'imparteix de forma presencial.

Preu 30,00 €
Comprar


Llegir +

CURS PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL D'ANDORRA


CURS PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL D'ANDORRA

L’increment de nombroses activitats de caràcter professional de tipologies diverses que en els darrers anys es duen a terme en el medi natural provoca que aquest medi pateixi una elevada pressió antròpica, que pot afectar-lo directament o indirectament en el seu conjunt.

El Reglament d’activitats professionals en el medi natural té per finalitat, a l’efecte de protegir el medi natural, definir les activitats professionals que poden provocar un impacte en el medi natural i fixar els requisits que han de complir aquestes activitats. Els dits requisits se centren en l’obtenció, per part dels professionals que duguin a terme les activ

Preu 150,00 €
Comprar


Llegir +

CURS DE MANIPULADOR D'ALIMENTS - ESP


CURS DE MANIPULADOR D'ALIMENTS - ESP Benvingut al curs de formació per manipuladors d'aliments.
(documents PDF publicats només en castellà. Test i examen final en català i castellà)

Comença llegint "la guia del estudiant" abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

IMPORTANT: certificat només vàlid per a treballadors d'empreses ubicades a ESPANYA.

Preu 42,50 €
Comprar


Llegir +

CURS D'AL·LÈRGIES i INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES - ESP


CURS D'AL·LÈRGIES i INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES - ESP Benvingut al curs d'Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries.
(documents PDF publicats només en castellà. Test i examen final en català i castellà)

Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

IMPORTANT: certificat només vàlid per a treballadors d'empreses ubicades a ESPANYA.

Preu 35,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per Fleques i Pastisseries - ESP


CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per Fleques i Pastisseries - ESP Benvingut al nou curs de formació en higiene i seguretat alimentària específica per a FLEQUES I PASTISSERIES.
(documents PDF publicats només en castellà. Test i examen final en català i castellà)
 
Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

IMPORTANT: certificat només vàlid per a treballadors d'empreses ubicades a ESPANYA.

Preu 40,00 €
Comprar


Llegir +

CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per Carnissers i Sales de desfer - ESP


CURS D'ESPECIALITZACIÓ en manipulador d'aliments per Carnissers i Sales de desfer - ESP Benvingut al nou curs de formació de manipuladors d'aliments, creat especialment per CARNISSERS i SALES DE DESFER.
(documents PDF publicats només en castellà. Test i examen final en català i castellà)

Comença llegint la guia del curs abans d'iniciar l'estudi dels mòduls.

IMPORTANT: certificat només vàlid per a treballadors d'empreses ubicades a ESPANYA.

Preu 40,00 €
Comprar


Llegir +


Copyright 2024 by KMK